Der er brug for et nyt parti i Danmark.

Uanset skiftende partifarver har de seneste regeringer forsømt at føre de nødvendige tiltag ud i livet. Hensyn til konventioner, så urimelige de end måtte være, har været brugt som begrundelser, og landet har lidt skade efter skade. Realiteter, som det faktiske sammenbrud af schengen, har man ikke taget sig af.

Vi har brug for et parti, der kan udgøre et troværdigt alternativ. Et parti der er mere end en enkeltsag, og som vil tage fat på de alvorlige mangler i samfundet.

- for nu blot at nævne nogle af de emner, der for tiden diskuteres i medierne. Begrebet alternativt bør indebære, at nye metoder og synspunkter tages i anvendelse, og at metoder, der i årtier har vist sig uegnede, forlades.

Over det hele svæver begrebet ansvar, ansvar for sig selv, for sine nærmeste, for sin opgave og for samfundet. Desværre er det tit noget, man taler om, og noget man "placerer", ikke noget man har. Ansvarsbegrebet er blevet udvandet til næsten ingenting.

Jeg beskylder politikerne for den udvikling. Metoden har været igennem mange årtier at overtage omkostninger til forbrug og behov og lægge dem ind under det offentlige betalt via skatter. Argumentationen har været hult klingende "hensyn til de svage", og skridtene har været så små, at de, der var uenige, ikke har fundet dem en kamp værd.

Partidannelse er krævende, og der er ingen garanti for succes, men passiv venten er ikke nok. Hvis du derfor mener noget, når du kritiserer forhold i samfundet, så deltag i diskussionen, og deltag i partidannelsen.

Jeg mener, at Nye Borgerlige er det bedste bud, og jeg vil arbejde for at nå mine mål via dette parti.

Jeg opfordrer enhver til at blive medlem, det er let via internettet: klik her!

Se partiets grundprincipper her: Nye Borgerlige