Politiske artikler og begrundelse for dannelse af et parti, der er koncentreret om samfundets interesser.