Knud (selvportræt): 21x25,5 Billedet findes hos Lars og Anne.
Lars: Selvportrættet er meget gennemarbejdet.
På bagsiden er fragmenter af en påklistret etiket med Farfars underskrift,
men billedet er ikke signeret, og jeg kan ikke datere det.