Nomogrammet her er beregnet til enten at dimensionere en bjælke eller til at vurdere hvad en given bjælke kan tåle.

De øverste tre skalaer bruges til at finde styrken uden hensyn til hvilket materiale, bjælken er lavet af. Modstandsmomentet, som det kaldes, er alene bestemt af bjælkens tværsnits dimensioner.

Den nederste skala bruges til at angive belastningen. Her skal uøvede passe på. Der er nemlig stor forskel på om bjælken er belastet af en enkeltkraft, og det værste er på midten, eller om belastningen er jævnt fordelt. Med jævn belastning kan bjælken totalt bære mere.

Belastningerne er angivet i kN, kilo-Newton, henholdsvis kN/m, kilo-Newton pr meter.

En kN er tyngdekraften af et lod på omtrent 100 kg, mere nøjagtigt 98,1 kg.

Den skala, som er mellem de tre og den nederste viser maksimal længde på bjælken. Ved tegning af denne skala er materialets styrke regnet ind. Der er regnet med en spænding på 10 MPa, som er anvendeligt for træ. (Dette er for kendere og jeg forklarer det ikke nøjere).

De røde streger viser hvordan nomogrammet benyttes.

slet tavlen

Nomogrammet kan udskrives, højreklik på det og vælg "udskriv billede"