Nomogrammet her er beregnet til at dimensionere et bjælkelag, som det for eksempel bruges i et tag eller et gulv.
De øverste tre skalaer bruges til at finde styrken uden hensyn til hvilket materiale, bjælken er lavet af. Modstandsmomentet, som det kaldes, er alene bestemt af bjælkens tværsnits dimensioner.
Den femte skala bruges til at angive belastningen. Her skal uøvede passe på.
Belastningen er angivet i kPa, som betyder kilonewton pr kvadratmeter, kN / m2.
En kN er tyngdekraften af et lod på omtrent 100 kg, mere nøjagtigt 98,1 kg.
Egenvæten må beregnes særskilt. For et tag for eksempel skal spær, lægter og afdækning med.
Af modstandsmomentet og belastnningen findes en mellemværdi, og heri er indregnet træets styrke.
Der er regnet med en spænding på 10 MPa, som er anvendeligt for træ. (Dette er for kendere og jeg forklarer det ikke nøjere)
Af mellemværdien kan man finde sammenhørende værdier for bjælkeafstand og længde.

Belastningerne er angivet i kN, kilo-Newton, henholdsvis kN/m, kilo-Newton pr meter.

En kN er tyngdekraften af et lod på omtrent 100 kg, mere nøjagtigt 98,1 kg.

Den skala, som er mellem de tre og den nederste viser maksimal længde på bjælken.

De røde streger viser hvordan nomogrammet benyttes. Nomogrammet uden det røde, men med rundtømmer medtaget.
slet tavlen
Nomogrammet kan udskrives, højreklik på det og vælg "udskriv billede"