Diagrammet her er til beregning af søjler af træ.

Søjler opfører sig og beregnes helt anderledes end bjælker. Brug diagrammets røde kurver.

For korte søjler er bæreevnen uafhængig af længden. Det svarer til de vandrette dele af kurverne eller til den violette linie.

Der er kun regnet med søjleraf kvadratisk tværsnit. For rektangulære former anvendes kurven for den værdi, som svarr til den mindste dimension, og bæreevnen skaleres proportionalt. Altså for en søjle på 45 * 75 mm regnes bæreevnen for 45 * 45 og resultatet multipliceres med 75 / 45.

En kN er tyngdekraften af et lod på omtrent 100 kg, mere nøjagtigt 98,1 kg.

De røde kurver har samme facon, og fremkommer af hinanden ved forskydning i den violette linies retning.

På den sorte linie kan man finde den rette placering når kurven forskydes, i den violette linies retning.


slet tavlen

Diagrammet kan udskrives, højreklik på det og vælg "udskriv billede"