Ved tildannelse af svagt buede emner har man ofte brug for at kende ssammenhængen mellem krumningens diameter, emnets længde og pilhøjden.
Den kan man beregne, men beregningen er lidt svær, og i værkstedet ofte meget ubekvem. Flugtlinienomogrammerne her klarer beregningen.
Ved konstruktionen er anvendt forskellige værdier for de konstanter, der påvirker faconen, herved er det muligt, at finde bekvemt nomogram for forskellige opgaver. Det er vigtigt, at alle mål, diameter, pilhøjde og korde måles i samme enheder.

Nomogram1

Nomogram2

Nomogram3

Nomogram4