Tildannelse af hulkel på rundsav

ole.gif

Ved at føre emnet på skrå hen over rundsaven kan man danne en hulkel, som er næsten af cirkelform. Af praktiske grunde må man starte med saven stillet til meget lille dybde og efterhånden øge dybden til ønsket værdi. Ofte er det nødvendigt at demontere savkniven.

ole1.gif


Metoden udnytter at savbladet set fra siden er en ellipse, og i toppunktet er den næsten cirkelformet. Dens runding kan let beregnes. Forholdet mellem den ønskede rundingsradius og savbladets radius bestemmer den vinkel, der skal være mellem savblad og føringsretning.


ole2.gif
På grund af savbladets tykkelse bliver formen af noten i virkeligheden en kombination af to ellipser, og det bevirker, at cirkelformen tilnærmes på et endnu større stykke. Blot skal vinklen korrigeres tilsvarende, så ellipserne forekommer smallere.
Kombinationsnomogrammet her benyttes til at bestemme savens indstilling. De røde linier viser metoden.

Linie 1 viser sammenhængen mellem emnets diameter på skalaen længst til højre, notens bredde længst til venstre og notens dybde på den krumme skala. Føringsvinklen bestemmes grundlæggende af linie nr 2, og korrektionen for savens tykkelse fås af linie nr 3.

Nomogrammet uden rødt